Hållbar samhällsutveckling

Sustainable Advantage har lång erfarenhet med arbete Lång erfarenhet från hållbar samhällsutveckling, klimatomställning, digital transformation


Klimatarbete

Genom att integrera data för elanvändning, effektbehov och utsläpp, skapar vi pedagogiska dynamiska lösningar där det är enkelt att bygga prognoser och scenarier för framtidens elmarknad.

Transporter och mobilitet

Fordonsbranschen står inför ett paradigmskifte, där elfordon blir allt vanligare, men hur ser framtidens marknad ut? Vårt verktyg skapar scenarier och prognoser för ert företags lönsamhet i omställningen till elfordon, och relaterar det till utsläpp och hållbarhetskriterier, som gör ert hållbarhetsarbete smart och hållbarhetsrapportering enkel.

Digitalisering och digital transformation

Genom prognoser baserad på verklig data från flera olika källor, interna och externa, byggs verktyg för scenarier som underlättar beslutsfattande för hållbarare och mer ekonomiskt lönsamma beslut.

About us

Energi och Effekt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

About us

Industri

Fordonsbranschen står inför ett paradigmskifte, där elfordon blir allt vanligare, men hur ser framtidens marknad ut? Vårt verktyg skapar scenarier och prognoser för ert företags lönsamhet i omställningen till elfordon, och relaterar det till utsläpp och hållbarhetskriterier, som gör ert hållbarhetsarbete smart och hållbarhetsrapportering enkel.