Digitala tvillingar med prognoser och scenarier

Genom att integrera data för elanvändning, effektbehov och utsläpp, skapar vi pedagogiska dynamiska lösningar där det är enkelt att bygga prognoser och scenarier exempelvis för framtidens elmarknad.

Konsulttjänster

Sustainable Advantage ser hållbar utveckling som möjlighet för samhället och näringslivet att hitta nya arbetssätt och nya affärsmodeller. Vi erbjuder konsulttjänster med hållbarhet som fokus för organisationer och företag, inom områden som klimatomställning, energi, transporter, digitalisering etc.