Scenario– och analysverktyg för elektrifieringen av transportsystemet

Vi erbjuder ett interaktivt scenarioverktyg för dig som arbetar med elektrifiering av transportsystemet på energibolag, i kommun, region, på länsstyrelse eller nationell myndighet:

Effekt- och klimatutmaningen inom transportsektorn är den stora och svåra omställningen som måste ske nu. Men vad blir följderna av en övergång till elektrifierad fordonsflotta? Hur mycket mer effekt kommer att behövas framöver och klarar vi klimatmålen enbart med elektrifiering eller krävs det fler åtgärder? Vilken effekt har olika andra lösningar?

Med vårt scenarioverktyg kan alla involverade aktörer få en gemensam bild och förståelse att arbeta utifrån – vilket underlättar samarbete och att hitta lösningar.

Vi erbjuder en molnbaserad tjänst som utifrån relevant data bearbetar, gör beräkningar och visualiserar resultaten som en interaktiv digital tavla. Du behöver inte själv lägga in några data utan du arbetar med de funktionaliteter och val/urval som finns inbyggt. Du arbetar interaktiv i tjänsten.

I verktyget finns tre olika scenarier inlagda. De är framtagna av Powercircle, elkraftbranschens intresseorganisation. De tre scenarierna visar olika omställningstakter – en långsam, en medelsnabb med viss nationellt stöd och en snabb med tydlig politik och många aktörers draghjälp.

Scenarioverktyget utgår från den fordonsflotta som finns registrerad i respektive kommun i Sverige. Du kommer därmed att kunna göra analyserna på kommun- och regionnivå förutom totalt för Sverige.

Det finns funktionalitet för att se vad förändringar i trafikarbetet har för betydelse för effektuttag, klimatmål och energiåtgång. Det finns också funktionalitet för att utvärdera åtgärder för att jämna ut effektuttaget till följd av laddning av batterifordon.

Med den digitala tjänsten följer också tillhörande strategisk rådgivning utifrån vår långa erfarenhet och kunskap om elektrifiering av transportsystemet och dess utmaningar. På så sätt får du som kund maximal nytta av verktygen.