Digitalt interaktivt stöd till klimatstrategiskt arbete på lokal, regional och nationell nivå

I vår digitala tjänst får du färdiga data och färdiga rapporter, grafer och analysfunktioner. Det är automatiserat, interaktivt och enkelt. Allt för att du och dina kollegor ska kunna fokusera på att förstå historik, nuläge och framtid lättare och ägna mer och effektivare tid till åtgärdsplanering.

Expertstöd

Sustainable Advantage ser hållbar utveckling som möjlighet för samhället och näringslivet att hitta nya arbetssätt och nya affärsmodeller. Vi erbjuder konsulttjänster med hållbarhet som fokus för organisationer och företag, inom områden som klimatomställning, energi, transporter och digitalisering.

Scenario- och analysverktyg för elektrifieringen av transportsystemet

Men vad blir följderna av en övergång till elektrifierad fordonsflotta? Hur mycket mer effekt kommer att behövas framöver och klarar vi klimatmålen enbart med elektrifiering eller krävs det fler åtgärder?

Vi erbjuder våra kunder att utveckla helt kundanpassade digitala produkter

För dig som arbetar i en bransch eller företag där du behöver få överblick över en stor mängd klimat och hållbarhetsdata – vi kan hjälpa dig genom att utveckla en digital visualisering specifikt för dig.