Tillsammans accelererar vi samhällsomställningen till en klimatpositiv värld med hjälp av interaktiva molnbaserade beslutsstöd. Sustainable Advantage erbjuder datadriven analys och insikter framställt i pedagogiska visualiseringar och kombinerar det med beslutsförslag. Till det erbjuder vi expertkunskap inom affärsutveckling, klimat, energisystem, mobilitet och hållbar utveckling.


Sustainable Advantage vill möjliggöra en grön och lönsam energi- och klimatomställning för samhället, företag och människor. Därför har vi utvecklat interaktiva verktyg för att underlätta för olika samhällsaktörer och företag att förstå och analysera situationen nu och framåt, för sin organisation och för sina kunder och invånare. Verktygen ger möjlighet att kunna agera och samarbeta snabbare och effektivare.

Sustainable Advantage AB grundades 2020. Vi brinner för att tillsammans med er nå en klimatpositiv värld genom samverkan och digital transformation. Vi har lång erfarenhet från offentlig sektor på lokal, regional, nationell och internationell nivå samt från privat sektor, vana att arbeta med stora företag och mindre start-ups.  

Sustainable Advantage står bakom Agenda 2030 och arbetar för de globala målen för hållbar utveckling. Bland de globala hållbarhetsmålen fokuserar vi på:  

Team Sustainable Advantage

Medlem av Viable Cities

Sustainable Advantage AB är medlem av den strategiska innovationsplattformen Viables Cities med fokus på klimatneutrala städer 2030 och ett gott liv för alla inom planetens gränser. Sustainable Advantage medverkar i nationella och internationella samarbeten för att vi anser att det är bara genom samarbete som vi kan nå de globala hållbarhetsmålen.

Våren 2021 gjorde vi på uppdrag av Viable Cities en jämförande analys över de så kallade Klimatkontrakten som 9 kommuner, 4 myndigheter och Viable Cities tecknade i december 2020. Kontrakt för att accelerera klimatomställningen. I analysen får du en bred genomgång av kommunalt klimatstrategiskt arbete med många goda exempel men också utmaningar i omställningsarbetet.