Digitalt interaktivt stöd till klimatstrategiskt arbete på lokal, regional och nationell nivå

För dig som arbetar med klimat- och energistrategier i kommunen, regionen eller på länsstyrelsen eller på en nationell myndighet eller organisation

I vår digitala tjänst får du färdiga data och färdiga rapporter, grafer och analysfunktioner. Det är automatiserat, interaktivt och enkelt. Allt för att du och dina kollegor ska kunna fokusera på att förstå historik, nuläge och framtid lättare och ägna mer och effektivare tid till åtgärdsplanering.

Vi samlar nationella öppna data utifrån geografisk indelning i kommuner och regioner. Vi sammanställer och presenterar de geografiska växthusgasutsläppen enligt internationell standard vilket ger en bättre jämförbarhet mellan olika kommuner. Du slipper själv att bråka med de nationella databaserna för kommuner och regioner.

Det bästa av allt är att du ser alla kommuner och regioner i Sverige – inte bara din egen. Du kan jämföra dig med andra kommuner och regioner och med Sverige.

I vår digitala tjänst

  • ser du både klimatpåverkan och energianvändning och energiproduktion
  • följer du upp och analyserar utvecklingen från 1990 och framåt
  • ser du historik och nuläge samtidigt och kan planera för en effektiv klimatomställning – allt i ett!
  • gör du jämförande analyser med andra kommuner och regioner
  • utvärderar du med en inbyggd funktion era klimatmål för att se om de ärmål i linje med Parisavtalet och de nationella klimatmålen
  • rapporterar du enkelt med exportfunktion klimatutsläppen till internationell rapportering som CDP, WWF One Planet City Challenge och Global Covenant of Mayors

Inom kort kommer vi att presentera prognoser och scenarier för den nationella utvecklingen inom klimat och energi – för att ge er en klarare planeringshorisont!

Redan nu finns ett scenarioverktyg till stöd för att förstå och planera elektrifieringen av transportsystemet.

Och vi är med dig hela vägen så att du får ut maximal nytta av analysverktyget! Vi håller regelbundet strategiska seminarier för våra kunder. Med vår långa erfarenhet och djupa kunskap inom både klimat och digitalisering, får du som kund maximal nytta av verktygen.

Vi erbjuder vår tjänst i tre olika tjänstenivåer: bas – kunskap – insikt