Sustainable Advantage ser hållbar utveckling som möjlighet för samhället och näringslivet att hitta nya arbetssätt och nya affärsmodeller. Vi erbjuder konsulttjänster med hållbarhet som fokus för organisationer och företag, inom områden som klimatomställning, energi, transporter, digitalisering .

Vi vill bidra till den gemensamma ansträngningen att lösa klimatkrisen. Med det perspektivet söker vi både konsultuppdrag och att delta i gemensamma satsningar lokalt, nationellt och internationellt.

Klimatstrategisk rådgivning

Energi- och klimatstrategiskt arbete spänner över nästan alla sakområden och måste vara en del av de flesta samhällsprocesser och dessutom internt inom de flesta delar av en organisation oavsett om det gäller en kommun eller ett företag. Det är ett svårt arbete – men hur gör man?


Lokala Paris-avtal

Samarbete mellan alla aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå har visat sig vara den kanske viktigaste metoder för att komma långt och nå lägre snabbt. Det är viktigt att få med alla aktörer: företag, ideell sektor, städer, akademi med kommunen och regionen. Men hur lyckas man få ihop så olika aktörer i konkret samarbete?

Exempel på arbete:

WWF

Teknisk och strategisk support till städer i Sverige och globalt som deltar i den vänliga klimatstadstävlingen OPCC. Dessutom senior rådgivning till programledningen.

Klimatkommunerna

Inspirations- och kunskapsmaterial fullt med goda exempel från medlemskommuner.

Viable Cities

Jämförande analys av nio kommuners arbete för att bli klimatneutrala 2030.

Energikontor Norr

Strategisk uppföljning av kommunalt klimatarbete – framtagande av metod och inspirations-föreläsning.