Få reda på hur samhället och miljön påverkas av framtidens elbilar och elfordon!

I fullversionen finns många fler funktioner. För mer information kontakta oss!

Hur mycket energi använder trafiken i din region /kommun?

Förstå hur energianvändningen förändras beroende på hur snabb elektrifieringen blir i framtiden! ! Zooma till ditt län eller din kommun!

Se framtida effektbehovet för fordonsflottan i din region /kommun!

Här ser du effektbehovet för fordon i ditt län eller din kommun med prognoser till 2045.

Vad blir utsläppen från transporter i din region /kommun nu, 2030 och fram till 2045!?

Här ser du utsläppen (CO2-ekvivalenter), för fordon för ditt län /kommun i prognoser och jämfört med klimatmålen till 2045.

Här ser ni balansen i elnätet, följt av produktionen och användningen i uppvisningsversioner.

För att lära er mer om fullversionen av verktyget, kontakta oss!

Här kan du se Elbalans för din region/kommun varje år

Staplarna visar elbalansen för ditt län/kommun varje år (2009-2018) jämfört med andra län/kommun.

Här ser du användningen av energi i din region /kommun!

Grafen visar historiska energianvändningen i ditt län eller kommun, uppdelat på energisektor och på bränsletyp från 2009.

Här ser du hur elen produceras i din region /kommun!

Grafen visar sätten el produceras i länen och kommunerna (2009-2018).