UTSLÄPP FÖR FORDON

Utsläpp av växthusgaser för fordon i sverige med prognos i tre scenarier samt jämförelse med klimatmålen 2030 & 2045.

Kontakta oss för att få tillgång till redskapet med mer detaljer om utsläpp per fordonstyp och bränsletyp samt möjlighet att jämföra regioner och kommuner för olika scenarier.