ENERGIANVÄNDNING FÖR FORDON

Prognos och scenarier över energianvändning för fordon, uppdelat på bränsletyper till 2045.

Kontakta oss för att få tillgång till redskapet med mer detaljer om energianvändning per fordonstyp och bränsletyp samt möjlighet att jämföra regioner och kommuner för olika scenarier.