ELBALANS

Elbalans i Sverige efter län och kommun för varje år från 2009 till 2018.

Kontakta oss för att få tillgång till redskapet med mer detaljer om energi slutanvändning, produktion och balans i Sverige per sektor och bränsletyp samt möjlighet att jämföra regioner och kommuner.