EL PRODUKTIONSSÄTT

El produktionssätt i Sverige (2009-2018).

Kontakta oss för att få tillgång till redskapet med mer detaljer om produktionssätt och bränsletyp samt möjlighet att jämföra regioner och kommuner.