FORDONSFLOTTANS FRAMTIDA EFFEKTBEHOV

Effektbehov för fordon i Sverige med prognos av olika scenarion till 2045

Kontakta oss för att få tillgång till full versionen av verktyget, med många flera funktioner.

I fulla versionen av verktyget finns effektbehovet uppdelat per fordonstyp.
Fordonstyperna är personbilar, tunga- och lätta lastbilar och bussar. Det är också möjligt att välja fordonstyp, för att se hur stort effektbehovet är för varje fordonstyp för sig.

Laddning kommer att ske på olika tider på dygnet. Därför finns också möjligheten att se lastbalansering. Det är därmed möjligt att justera effektbehovet.

Efter som verktyget inkluderar alla kommuner och län i Sverige, så går det att jämföra sin kommun eller län, med vilken kommun eller län som helst.

I fullversionen av verktyget kan man också välja flera parametrar för att göra sin egen prognos för framtida effektbehovet i sin del av Sverige.