EL SLUTANVÄNDNING VS PRODUKTION

El slutanvändning och produktionssätt i Sverige (2009-2018).

Kontakta oss för att få tillgång till redskapet med mer detaljer om energi slutanvändning för olika sektor och bränsletyp, el produktion för olika produktionssätt och bränsletyp samt möjlighet att jämföra regioner och kommuner i Sverige.