Vi kombinerar expertkunskap inom klimat, energisystem och hållbar utveckling med expertkunskap inom digital analys och visualisering
Vi erbjuder digitala tjänster för analys och visualisering inom energi och klimat i kombination med rådgivning för strategisk utveckling och samarbete inom hållbarhet.

Omställningen till en klimatpositiv värld är vår tids största utmaning. Och den måste ske nu. Kommuner, regioner, statliga myndigheter och företag och andra organisationer spelar en avgörande roll. Arbetet behöver bedrivas brett inom alla områden och i samverkan mellan alla aktörer och alla människor.

Sustainable Advantage ger dig klimatstrategisk rådgivning i var du börjar och hur du accelererar. Vi guidar kring åtgärder och mål och aktörssamverkan. Vi tror på kraften i digital analys och visualisering för effektivare klimatarbete och samverkan. Vi har därför utvecklat digitala analys- och scenarioverktyg som kommer att underlätta och effektivisera ditt arbete att planera, agera och samverka som en del av det klimatstrategiska arbetet.

Expertstöd inom:

energi- och klimatstrategiskt arbete, lokala och regionala samarbeten ”Paris-avtal”, elektrifiering av transportsystemet, hållbarhet och affärer, digitalisering och digital transformation

digital analys och rapportingsstöd

som underlättar för dig som arbetar med klimat- och energistrategier i kommun, region, på länsstyrelse eller annan statlig myndighet.


Scenarioverktyg
elektrifiering av transportsystemet

för energibolag och planerande myndigheterKundanpassade digitala verktyg

Vi erbjuder våra kunder att utveckla digital visualisering helt specifikt för dig som kund.


våra samarbetspartners och kunder

vad tycker våra kunder

"Sustainable Advantage digitala verktyg är väldigt användbart för mig som miljöstrateg. Det är tydligt att Björn på Sustainable Advantage har jobbat på kommun och vet vilken statistik vi behöver för det kommunala klimatarbete. Verktyget är direkt användbart. Det som jag återkommande lägger mycket tid på att ta fram finns där. Både för uppföljning av det egna Klimat- och energiprogrammet och för extern rapportering till WWF OPCC och Borgmästaravtalet. Extra bra med uppdelningen av utsläpp i scope 1 o 2."

Elin Sundquist

miljöstrateg Helsingborgs stad